Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Collection

Library

Collection Description: Ochrona środowiska

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i słowa kluczowe): obszary i obiekty chronione oraz cenne przyrodniczo, geostanowiska, korytarze ekologiczne, czynna ochrona przyrody, hodowle zachowawcze, ochrona wód/gleb/powietrza/powierzchni ziemi/złóż, fundusze.

Number of publications in collection: 112

Frequently viewed

More...

Recently added

Loading...