Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Collection

Library

Collection Description: Przyroda ożywiona

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i słowa kluczowe): flora/rośliny (rośliny naczyniowe, mszaki), roślinność i siedliska, glony, porosty, grzyby, śluzowce, fauna/zwierzęta (bezkręgowce, kręgowce).
Przyroda ożywiona w serwisie „Przyroda województwa śląskiego”: http://przyroda.katowice.pl

Number of publications in collection: 123

Frequently viewed

More...

Recently added

Loading...